Meteen naar de inhoud

Disclaimer BrandBurgService

 

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel BrandBurgService met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte informatie, kan geen garantie worden verleend dat deze informatie vrij is van fouten en nalatigheid.

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. BrandBurgService is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van BrandBurgService. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door BrandBurgService. BrandBurgService is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door BrandBurgService toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiƫren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van BrandBurgService te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan.